Paglahok sa mga Gawaing Nakatutulong sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabibilangan Rehiyon

Teacher's Guide, Modules  |  PPTX


Published on 2020 May 6th

Description
Ang modyul na ito ay nilikha upang matulungan ang mga batang maunawaan ang mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa at kaayusan ng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon. Ito ay ginawa rin upang mapadali ang kanilang pag-unawa sa araling ito.
Objective
1. Natutukoy ang mga gawaing pangkabuhayan at bahaging ginagampanan ng pamahalaan at mga kasapi nito tungo sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng kinabibilangang rehiyon.
2. Nakapagbibigay ng mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon.
3. Nakapagpapakita ng mabuting pag-uugali sa pagkakaisa,kaayusan at kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ekonomiya at Pamamahala
Educators, Learners
Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawigan Naipakikita ang ugnayan ng kabuhayan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon

Copyright Information

Darell F. Rance
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

17.29 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Windows
45 pages