Ang Paglalayag ni Magellan sa Pilipinas

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan
Objective
Naiisa-isa ang mga lugar sa bansa na nilakbay
ng pangkat ni Magellan at ang mga mahahalagang
pangyayaring naganap dito. AP5PKE-IIb-3.1

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol
Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang pilipino

Copyright Information

Lea Dumapay (lea.dumapay) - Tumog Elementary School, Apayao, CAR
Yes
Lea Dumapay
Use, Copy, Print

Technical Information

766.61 KB
application/pdf