Likas Kayang Pag-unlad ng Bansa

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 21st

Description
Ang modyul na ito nakatuon sa sumusunod na paksa: • Unang Paksa – Likas Kayang Pag-unlad ng Bansa
Objective
Pagkatapos mapag – aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:
1. Nakalalahok sa mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa. (MELCs –
Q2 Week 4)
2. Naipakikita ang pakikiisa sa mga programang pampamahalaan sa panahon na mga sakuna, kalamidad at pandemya para sa likas kayang
pag-unlad ng bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Educators, Learners
Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sapagtataguyod ng kaunlaran ng bansa

Copyright Information

Marisa Grezola-Martillo
Yes
DepEd RO VIII, Plan International Philippines
Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.28 MB
application/pdf
21