Likas na Yaman: Matalino at Di-Matalinong Pamamaraan ng Pangangasiwa

Modules  |  PDF


Published on 2023 November 8th

Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni Loribel C. Cadao mula sa Pinukpuk Central School, Southern Pinukpuk District ng Schools Division of Kalinga. Ang materyal na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang at nakapokus sa iba’t ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa.
Objective
1. Nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa.

2. Naipapakita ang tamang saloobin sa wastong paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Learners
Nasusuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa

Copyright Information

Loribel C. Cadao
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

477.93 KB
application/pdf