Self-Learning Modules- Quarter 4-Araling Panlipunan: Grade 5, Modules 1-4

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 31st

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 5: Quarter 4- Module 1: Salik sa Pag-usbong ng Nasyonalismo. 2. Araling Panlipunan 5: Quarter 4- Module 2: Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato sa Pagpanatili ng Kalayaan. 3. Araling Panlipunan 5: Quarter 4- Module 3: Partisipasyon ng Iba’t Ibang Rehiyon at Sektor (Katutubo at Kababaihan) sa Pakikibaka ng Bayan. 4. Araling Panlipunan 5: Quarter 4- Module 4: Ang Kahalagahan ng Iba’t Ibang Rehiyon at Sektor sa Pagsulong ng Kamalayang Pambansa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815)
Educators, Learners
Natatalakay ang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Natatalakay ang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Nasusuri ang mga naunang pagaalsa ng mga makabayang pilipino Natataya ang partisipasyon ng ibatibang rehiyon at sektor katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan Nakapagbibigaykatuwiran sa mga naging epekto ng mga unang pagaalsa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaaan na tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng pilipinas bilang isang nasyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.26 MB
application/x-zip-compressed