Andres Bonifacio: Kagitingan sa Alab ng Puso

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Andres Bonifacio.
Objective
Pagkatapos mo sa modyul na ito ikaw ay:
1. Nakapaglalahad kung paano isinabuhay ni Bonifacio ang pagbuo ng
matalinong desisyon sa kaniyang mga panulat laban sa mga Kastila;
2. nakapaglalarawan ang pagmamahal sa bayan gamit ang mga aral ni
Bonifacio sa mabuting pamamahala ng yaman ng mga bansa; at
3. nakagagawa ng plano ng pagkilala sa mga simple ngunit katangi-tanging
gawa ng tao sa loob ng barangay na nagpapakita/nagsusulong ng
kagitingan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao, Araling Panlipunan
Ang Papel ng Lipunan sa Tao Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators, Learners
Napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.74 MB
application/pdf