Self-Learning Modules - Quarter 3 Filipino: Grade 9, Modules 1-5

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 15th

Description
Contents: 1. ESP 9: Quarter 3- Module 1:Parabula. 2. ESP 9: Quarter 3- Module 2: Elehiya. 3. ESP 9: Quarter 3- Module 3: Maikling Kuwento. 4. ESP 9: Quarter 3- Module 4: Alamat. 5. ESP 9: Quarter 3- Module 5: Epiko.
Objective
1. Napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabula ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan.
2. Natutukoy ang pinagmulan ng salita (etimolohiya)
3. Nasusuri ang mga tunggalian (Tao Laban sa Tao, at Tao Laban sa Sarili) sa kuwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan.
4. Napatutunayang ang mga pangyayari at/o transpormasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay.
5. Naiuugnay sa kasalukuyan ang mga tunggaliang (Tao Laban sa Tao at Tao Laban sa Sarili) napanood na programang pantelebisyon.
6. Naisusulat muli ang maikling kuwento nang may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan; ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa.
7. Nagagamit ang angkop na pang-ugnay na hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kuwento.
8. Nailalarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko.
9. Nabibigyan ng katangian ang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Timog-Kanlurang Asya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Estratehiya sa Pag-aaral
Educators, Learners
Nakasasaliksik tungkol sa iba pang nobela ng timog-silangang asya Nasasaliksik sa internet ang ilang halimbawang tula sa timog-silangang asya Nakapananaliksik tungkol sa mga pagpapahalagang kultural sa kanlurang asya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.03 MB
application/x-zip-compressed