Self-Learning Module- Quarter 2 Filipino sa Piling Larang (TVL): SHS, Weeks 1-8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 12th

Description
Contents: 1. Filipino SHS Quarter 2- Week 1: Deskripsyon ng Produkto. 2. Filipino SHS Quarter 2- Week 2: Hakbang sa Pagsulat ng Feasibility Study. 3. Filipino SHS Quarter 2- Week 3: Dokumentasyon sa Paggawa ng Isang Bagay o Produkto. 4. Filipino SHS Quarter 2- Week 4: Paunawa/Babala/Anunsyo. 5. Filipino SHS Quarter 2- Week 5: Sulating Teknikal-Bokasyunal: Naratibong Ulat. 6. Filipino SHS Quarter 2- Week 6: Menu ng Pagkain. 7. Filipino SHS Quarter 2- Week 7: Pagsulat ng Feasibility Study. 8. Filipino SHS Quarter 2- Week 8: Mga Etikang Kinakailangan sa Pagsulat ng Teknikal- Bokasyunal.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Pagsulat ng piling anyo ng sulating teknikal-bokasyunal
Educators, Learners
Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikalbokasyunal Naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng piniling anyo Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong tenikal-bokasyunal na sulatin Naipapaliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.41 MB
application/x-zip-compressed