Pagkanta ng Himig ng Awit sa Wastong Tono

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
Ito ay naglalayong matulungan ang sinumang batang gagamit nito upang magkaroon ng sapat na kasanayan sa araling napapaloob dito at upang lalo niyang mapaunlad ang kanyang kakayahang matulungan ang kanyang sarili para sa malusog na pangangatawan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Music
Melody
Learners
Sings in pitch; rote singing, greeting songs, counting songs, and echo singing

Copyright Information

Gecelle M. Moong
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

1.07 MB
application/pdf