Self Learning Module - Quarter 2 – Arts Grade 4, Module 1 to 5

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP
Description
Contents: 1. Arts 4- Quarter 2- Module 1: Mga Katutubong Kasuotan:Pahalagahan at Isagawa. 2. Arts 4- Quarter 2- Module 2: Pagpipinta: Landscape ng Pamayanang Kultural. 3. Arts 4- Quarter 2- Module 3: Pagpipinta: Krokis ng Pamayanang Kultural. 4. Arts 4- Quarter 2- Module 4: Pista ng Pamayanang Kultural. 5. Arts 4- Quarter 2- Module 5: Krokis Pamayanang Kultural.
Objective
1. Makakalikha ng sariling disenyo ng isang katutubong kasuotan.
2. Nagagawa ng pintor na maging malapit o malayo ang mga bagay sa kaniyang likhang sining sa pamamagitan ng espasyo.
3. Ang espasyo, bilang elemento ng sining, ay ang distansiya o agwat sa pagitan ng bawat bagay sa isang likhang sining. Para sa isang pintor, ang anyong mabubuo ng espasyo ay kasinghalaga rin ng hugis ng bagay na kanyang ginuhit.
4. Nakikilala ang pamayanang tinitirhan
5. Nakaguguhit ng isang krokis na nagpapakita ng kanilang kapaligiran, ayon sa wastong gamit ng espasyo, proporsyon, sukat, at iba pang detalye sa pagguhit ng isang landscape.
6. Naipagmamalaki ang mga pamayanang kultural sa pamamagitan ng likhang-sining.
7. Napaghahambing ang iba’t ibang pagdiriwang sa mga pamayanang kultural sa bansa.
8. Nakalilikha ng isang myural ng isang selebrasyon o pagdiriwang.
9. Naipagmamalaki ang mga pamayanang kultural sa pamamagitan ng likhang sining.
10. Nakikilala ang pamayanang tinitirhan.
11. Nakaguguhit ng isang krokis na nagpapakita ng kanilang kapaligiran, ayon sa wastong gamit ng espasyo, proporsyon, sukat, at iba pang detalye sa pagguhit ng isang landscape.
12. Naipagmamalaki ang mga pamayanang kultural sa pamamagitan ng likhang sining.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Arts
Painting
Educators, Learners
Appreciates the importance of communities and their culture Compares the geographical location practices festivals of the different cultural groups in the country Exhibits painted landscapes to create a mural for the class and the school to appreciate Tells a story or relates experiences about cultural communities seen in the landscape Tells a story or relates experiences about cultural communities seen in the landscape

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.23 MB
application/x-zip-compressed