Self-Learning Modules- Quarter 1-Araling Panlipunan: Grade 9, Modules 1-6

Self Learning Module  |  RAR


Published on 2022 August 2nd

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 1: Kahulugan ng Ekonomiya sa Pang-araw araw na Pamumuhay. 2. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 2: Kahalagahan ng Ekonomiya sa Pang-araw araw na Pamumuhay. 3. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 3: Iba't ibang Sistemang Pang-ekonomiya. 4. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 4: Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon Nito sa Pang-arawaraw na Pamumuhay ng Tao. 5. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo. 6. Araling Panlipunan 9: Quarter 1- Module 6: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Kahulugan ng Ekonomiks
Educators, Learners
Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay bilang isang magaaral at kasapi ng pamilya at lipunan Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan Naipakikita ang ugnayan ng kakapusan sa pangaraw araw na pamumuhay Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pangarawaraw na buhay Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili Naibibigay ang kahulugan ng produksyon

Copyright Information

Yes
Department of Education- Central Office
Use, Copy, Print

Technical Information

5.06 MB
application/octet-stream