Mga Batas, Mahalagang Sundin

Session Guides/Modules  |  PDF


Published on 2019 November 5th

Description
Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga pagsasanay upang mapalawig ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga batas na mahalagang sundin.
Objective
Ang modyul na ito ay naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagsunod sa batas.

Curriculum Information

Professional Development
Edukasyon sa Pagpapakatao
Teachers

Copyright Information

Junkie C. Casuga
Yes
Junkie C. Casuga
Use, Copy, Print

Technical Information

148.90 KB
application/pdf