Kahulugan ng Opisyal na Himno ng Kinabibilangang Lalawigan

Modules  |  PDF


Published on 2022 April 23rd

Description
Ang modyul na ito ay naaayon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa kahulugan ng opisyal na himno ng kinabibilangang lalawigan. Isinulat ito ni Missy A. Mewag mula sa Ammacian ES, Distrito ng Northern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga. Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Hangad ng modyul na ito na maunawaan mong lubos ang mga Kahulugan ng Opisyal na Himno ng Kinabibilangang Lalawigan.
Objective
1. nakapagbibigay kahulugan sa nilalaman ng opisyal na himnong sariling lalawigan o lungsod;
2. nakapaglalarawan ng kinabibilangang lalawigan batay sa isinasaad ng himno; at
3. nakapagmamalaki sa himno ng sariling lalawigan o lungsod sa pamamagitan ang pag-awit dito ng buong katapatan at may pagmamalaki

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Natatalakay ang kahulugan ng official hymn at iba pang sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon

Copyright Information

Missy Mewag (missymewag) - Ammacian Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

759.15 KB
application/pdf