Karla Kaya Mo Kaya?

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 December 31st

Description
Ang materyal o komik istrip na ito ay sinadyang gawin upang mabigynan ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayan - isa sa mga aralin sa EsP 5.
Objective
Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinakabibilangang pamayanan

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao
Learners
Nakabubuo at nakapagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideyaopinion

Copyright Information

SHIMIE GRACE DURON (shimiegrace.dejuan) - Ivisan ES, Capiz, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO Capiz
Modify, Reproduce, Use, Print

Technical Information

4.76 MB
application/pdf