Aking Karapatan: Aking Tungkulin

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 April 2nd

Description
Ito ay naglalaman ng mga gawaing pang-interbensyon sa ESP na magpapalawig sa kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang karapatan na may kaakibat na tungkulin.
Objective
Ang learning material na ito ay naglalayong hubugin ang kaalaman ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa pagpapahalaga nila sa kanilang karapatan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Makataong Kilos
Educators, Learners
Naipaliliwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya

Copyright Information

Junkie C. Casuga
Yes
Junkie C. Casuga
Use, Copy, Print

Technical Information

586.95 KB
application/pdf