EPP 4 Home Economics Ikalawang Markahan – Modyul 4 Pagsasagawa ng Wastong Paraan ng Paglilinis ng Bahay at Bakuran

Self Learning Module  |  PDF
Description
EPP 4 Home Economics Ikalawang Markahan – Modyul 4 Pagsasagawa ng Wastong Paraan ng Paglilinis ng Bahay at Bakuran
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Tungkulin sa Sarili
Learners
Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan at paglilinis ng bahay at bakuran.

Copyright Information

Jennifer M. Oraba
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

757.88 KB
application/pdf