Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 5 Pagbuod ng mga Tekstong Binasa

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 5 Pagbuod ng mga Tekstong Binasa
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan

Copyright Information

Fritzie Lyn A. Salar
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

609.72 KB
application/pdf