Homeroom Guidance Q4: Reach High and Catch Your Star!

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 August 27th

Description
This module will help you reflect on your simple goals as well as on the steps that you must follow to make them happen. Always have simple goals and do your best to make it happen even if you are staying at home.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili
Educators, Learners
Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamagaral Nailalarawan ang mga pangarap o ninanais para sa sarili

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.54 MB
application/pdf