Batas Militar sa Pilipinas

Activity Sheets  |  PDF
Description
Ang manwal na ito ay makatutulong sa guro at mag-aaral patungkol sa Batas Militar sa Pilipinas
Objective
Makabuo ng konklusyon kung ano ang naging sanhi ng pagtatakda ng Batas Militar

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Educators, Learners
Nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga pilipino sa ilalim ng batas militar

Copyright Information

VICTOR ED NUGUID (victored.nuguid@deped.gov.ph) - Tangos Elementary School, Navotas, NCR
Yes
Victor Ed G. Nuguid
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

331.67 KB
application/pdf