Bahagi at Elemento ng Kuwento

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 7th

Description
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may tamang pagkasunod-sunod sa tulong ng mga larawan,pamatnubay na na story gramma
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Learners
Naisasalaysay muli ang
binasang
teksto nang
may tamang
pagkakasunod-sunod sa
tulong ng
mga larawan

Copyright Information

Mary Ann D. Bucca
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

715.23 KB
application/pdf