Homeroom Guidance: Get Involved!

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 January 25th

Description
HG, Homeroom Guidance, activities, expressing feelings, talents and skills
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten, Homeroom Guidance Program
character and values development - social emotional development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Paaralan (PAra) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Learners
Natutukoy na ang bawat pamilya ay nabibilang sa isang komunidad. Natutukoy na ang paaralan ay isang mahalagang bahagi ng komunidad. Nakikilala ang mga taong nakatutulong sa komunidad hal. guro, bombero, pulis, at iba pa. Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa komunidad. Napananatiling malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at iba pa. Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.25 MB
application/pdf