Identifies the Pitch of a Tone as High and Low

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 26th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMDS, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay isinulat ni Edmarie D. Salitan ng Ligayan Elementary School, Distrito ng Western Balbalan. Sa paggawa ng mga Gawain sa modyul na ito, mahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa unang baitang na makagawa ng posisyon tungkol sa pagkilala sa mga notang may mataas at mababang tunog.
Objective
1. Maihambing ang mataas at mababang tono.
2. Awitin mo ang mga so- fa syllables,
3. Bigyang halaga ang mga matutunan mo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Music
Melody
Learners
Identifies the pitch of a tone as high or low

Copyright Information

Edmarie D. Salitan
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

873.88 KB
application/pdf