Mga Gawain para sa Pagpapanatili ng Malusog at Malinis na Katawan

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 15th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Donalyn S. Abay ng Balatoc Elementary School, Pasil District, SDO Kalinga. Ito ay nagsisilbing gabay para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang upang lubos na matutunan at isagawa ang mga gawain para sa pagpapanatili ng malusog at malinis na katawan.
Objective
Maunawaan at isagawa ang mga tamang paraan sa pagiging malinis at malusog na katawan

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Health
Personal Health
Learners
Practices habits of keeping the body clean and healthy

Copyright Information

Donalyn S. Abay
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.61 MB
application/pdf