Simbolo ng mga Anyo

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Musika.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Music
Form
Learners
Identifies musical lines as similar same and different through movements and geometric shapes or objects

Copyright Information

Marlyn M. Gubatanga
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

899.41 KB
application/pdf