Pagpapahalga sa mga Likhang Material

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
Ang kagamitang pampagtuturo na ito ay nagpapamalas ng pagpapahalaga, pagunawa at nagpapakita ng pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa mga likha.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan
Learners
Napahahalagahan ang lahat ng mga likha: may buhay at mga materyal na bagay (halaman).

Copyright Information

Judy Leah Duyapat
Yes
DepEd
Use, Copy, Print

Technical Information

570.19 KB
application/pdf