Ti Komunidad Ko iti Agdama ken iti Napalabas

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nakasusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng
kapaligiran ng sariling komunidad (ei. Mga anyong
lupa at tubig ngayon at noon) AP2KNN- IIe-8

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad

Copyright Information

Jeniffer Paranada (jeniffer.paranada) - San Gregorio ES, Apayao, CAR
Yes
Jeniffer Paranada
Use, Copy, Print

Technical Information

2.24 MB
application/pdf