Filipino 5 Q1M4 - Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan (Teacher's Copy)

Teacher's Guide  |  PDF
Description
Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan (Teacher's Copy)
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita
Educators
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon
nang may wastong tono, diin, bilis,
antala at intonasyon
gramatika
(kayarian ng
wika)

Copyright Information

LINDY RELLETA (lindy.relleta) - Tagana-an CES, Surigao del Norte, Region XIII (Caraga)
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

741.38 KB
application/pdf