FIL 4 Q1M2 - Pagbibigay kahulugan ng mga salita ayon sa pormal na depinisyon

Modules  |  PDF
Description
Pagbibigay kahulugan ng mga salita ayon sa pormal na depinisyon
Objective
Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pag-unlad ng Talasalitaan
Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata,
kuwento nang may tamang bilis, diin,
tono, antala at ekspresyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

965.82 KB
application/pdf