Pansariling Pangangailangan

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 November 19th

Description
Ang materyal na ito proyekto ng LRMS-CID ng Schools Division ng Kalinga tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay akma para sa mga mag-aaral ng unang baitang upang kanilang maunawaan ang kahalagahan ng pagkilala sa sariling pangangailangan.
Objective
1. Natutuko ang mga iba't ibang pansariling pangangailangan: pagkain, kasuotan at iba pa at mithiin para sa Pilipinas.
2. Nabibigyang halaga ang mga pansariling pangangailangan: pagkain, kasuotan at iba pa at mithiin para sa Pilipinas
3. Nakaguguhit ng mga pansariling pangangailangan at nailalarawan ang mga ito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili
Learners
Nailalarawan ang pansariling pangangailan pagkain kasuotan at iba pa at mithiin para sa pilipinas

Copyright Information

Reyma D. Balingway
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

2.54 MB
application/pdf