Video tungkol sa Tamang Lokasyon (Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran) - AP5PLPI a-1, AP4AABI c4

Learning Material


Published on 2022 December 11th

Description
Ito ay video tungkol sa Tamang Lokasyon (Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran) gamit ang mapa o globo.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino Ang Aking Bansa
Educators, Learners
Nailalarawan ang klima ng pilipinas bilang isang bansang tropikal ayon sa lokasyon nito sa mundo Nailalarawan ang bansa ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito

Copyright Information

Jo Ann Cabrera (joanncabrera2016) - A.L. Jayme ES, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes