Nailalahad nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) Ikatlong Araw

Teacher's Guide  |  DOC


Published on 2020 April 27th

Description
Ito ay gabay ng guro sa maayos at mabisang ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) sa Ikatlong Araw. Ito ay may mga naunang gabay ng guro para sa una ang ikalawang araw.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsasalita
Educators
Nakagagawa ng sariling
hakbang ng
pananaliksik nang
naayon sa lugar at
panahon ng
pananaliksik

Copyright Information

laila Dinolan (laila.dinolan001) - Alangilan National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd SDO-Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

508.50 KB
application/msword