Nailalahad nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) Ikalawang Araw

Teacher's Guide  |  DOC


Published on 2020 April 27th

Description
Ito ay gabay ng guro para sa Maayos at Mabisang Paglalahad ng mga Nalikom na Datos sa Pagsasaliksik sa Ikalawang Araw. Ito ay may naunang gabay para sa unang araw at sinusundan ng karugtong na gabay para sa ikatlong araw.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsasalita
Educators
Nakagagawa ng sariling
hakbang ng
pananaliksik nang
naayon sa lugar at
panahon ng
pananaliksik

Copyright Information

laila Dinolan (laila.dinolan001) - Alangilan NHS, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd SDO-Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

468.00 KB
application/msword