HANGUAN NG DATOS SA PANANALIKSIK

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2022 January 6th

Description
This lesson focuses on reading and analysis of various texts research.
Objective
1.Natutukoy ang mga hanguan sa pangangalap ng datos sa
pananaliksik.
2.Nasusuri ang mga pamamaraan sa pangangalap ng mga
datos sa pananaliksik.
3.Naipapaliwang ang kahalagahan ng wastong paggamit ng
wastong sanggunian sa pagkuha ng datos .

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators
Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.) Naiisa-isa ang mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik

Copyright Information

Jenalyn De los Santos (jenalyn.delossantos) - Ilaya Barangka Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.82 MB
application/pdf
Windows
41 slides