Contextualized Daily Lesson Plan in EPP 4 Paggawa ng Homemade Coconut Milk Hair Conditioner

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 April 25th

Description
Ang contextualized daily lesson plan in EPP 4 ay nakasentro sa kasanayan ng mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan. Ito ay nagtatalakay din sa paggawa ng Homemade Coconut Milk Hair Conditioner gamit ang mga sangkap na makikita sa sariling komunidad gaya ng niyog upang mapangalaan ang sarili
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Tungkulin sa Sarili
Educators
Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

820.44 KB
application/pdf