Daily Lesson Plan Filipino Q1 Week 6 (F6WG-lh-j-12)

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 31st

Description
Itong material na ito ay pang-araw-araw na tala sa pagtuturo na naglalayun na magamit ang pangngalan at panghalip sa pakikipag- usap sa iba’t- ibang sitwasyon.
Objective
Layunin Kaalaman: Nakikilala ang mga pangngalan at panghalip.
Saykomotor: Nakabubuo ng mga pangungusap na may pangngalan at panghalip.
Apektiv: Nakasusunod sa ipinagagawa ng guro sa klase.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsasalita
Learners
Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwayson
(pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid) Nagagamit nang wasto ang pandiwa sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwayson

Copyright Information

Schools Division of Calbayog City
Yes
DepED-RO8- SDO Calbayog City
Use, Copy, Print

Technical Information

664.17 KB
application/pdf