ACTIVITY SHEET 8- IKAAPAT NA MARKAHAN, MAKROEKONOMIKS ARALIN 4

Activity Sheets  |  DOCX


Published on 2020 May 6th

Description
Activity Sheet in Araling Panlipunan Grade 9: Makroekonomiks - Mga Batas na Nangangalaga sa Karapatang Pantao
Objective
Ang activity sheet na ito ay naglalayong makapagbigay ng gawain sa mga mag-aaral upang higit na malaman ang mga batas at programa para sa karapatan ng mga manggagawa.
2. Ito din ay naglalayon na makaragdag sa gawain ng mag-aaral na nasa ilalim ng remedial o kaya ay home study sa mga pagkakaton ng kaniyang pagkakasakit o di kaya ay iba pang katanggap tanggap na kadahilan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators, Learners
Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod

Copyright Information

Gregoria Capara (Gregoria B. Capara) - Bulihan Sites & Services Project Elementary School, Cavite, Region IV-A (CALABARZON)
Yes
Ma. Theresa C. Tapayan
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

32.57 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Windows
5 pages