Mga Pag-aalsang Naganap sa Panahon ng Kolonyalismo

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 27th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng Baclas ES sa Dibisyon ng Kalinga at naaayon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Grade 5 at sa pamamagitan nito ay maipapamalas sa kanila ang pang-unawa sa mga pangyayari noong panahon ng kolonyalismong Espanyol.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815)
Learners
Nababalangkas ang pagkakaisa o pagkakawatak watak ng mga pilipino sa mga mahahalagang pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pagaalsa laban sa kolonyalismong espanyol

Copyright Information

MONETTE BARGADO (monetteagguebanmassedbargado) - Baclas Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

2.72 MB
application/pdf