Pagbuo ng Balakin sa Pangangasiwa ng Peligro sa Pamayanan

Modules  |  PDF


Published on 2019 November 27th

Description
Ang kagamitan ng mag-aaral na ito ay pinamagatang, “Modyul: Mga Hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan”. Ang modyul na ito ay naglalayong mapabuti ang pang-unawa at pakikilahok ng mga mag-aaral sa aralin.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu
Learners
Naipaliliwanag ang ibat ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa komunidad at sa bansa Naiuugnay ang gawain at desisyon ng tao sa pagkakaroon ng mga kalamidad Napahahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa panahon ng kalamidad

Copyright Information

Jonalyn Egalan (jonalyn.egalan) - Tabuk City National High School, Tabuk City, CAR
Yes
SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

4.24 MB
application/pdf