Pagpapahalaga sa Sarili

Lesson Exemplar  |  PDF
Description
This contains a lesson exemplar used in a teaching demo for EsP
Objective
Naipamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Educators
Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa

Copyright Information

Ray Christian Cristobal
Yes
Ray Christian Cristobal, San Roque Elementary School
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

521.23 KB
application/pdf