Banghay Aralin sa Mathematics Grade 2: Aralin 46 Identity Property of Multiplication

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 April 29th

Description
Ang banghay aralin na ito ay tungkolsa pagtuturo ng identity of multiplication na maaaring gamitin sa matematika sa ikalawang baitang.
Objective
Nailalarawan ang property of multiplication na ang anumang numero na i-multiplied sa isa (1) ay magkapareho ang numero

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators
Illustrates the property of multiplication that any number multiplied by one 1 is the same number

Copyright Information

Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

121.27 KB
application/pdf
Windows
3 pages