Banghay Aralin sa Mathematics Grade 2: Aralin 40 Multiplication sa Pamamagitan ng Repeated Addition

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 August 27th

Description
Ang banghay aralin na ito ay tungkolsa pagtuturo ng multiplication o pagpaparami sa pamamagita nang paulit-ulit na pagdadagdag o repeated addition na maaaring gamitin sa pagtuturo ng matematika sa ikalawang baiting.
Objective
1. Nailalarawan ang multiplication sa pamamagitan ng repeated addition
2. Naipapakita ang multiplication sa pamamagitan ng repeated addition
3. Naipapakita ng pagtitiyaga sa paggawa ng mga gawain

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators
Illustrates multiplication as repeated addition using groups of equal quantities arrays counting by multiples and equal jumps on the number line

Copyright Information

Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

243.66 KB
application/pdf
Windows
4 pages