Banghay Aralin sa Mathematics Grade 2: Aralin 44 Pagsusulat ng Kaugnay na Equation para sa bawat Uri ng Multiplication

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 April 29th

Description
Ang banghay aralin na ito ay tungkolsa pagtuturo ng pagsusulat ng kaugnay na equation para sa bawat uri ng multiplication na maaaring gamitin sa pagtuturo ng matematika sa ikalawang baitang.
Objective
Naisusulat ang kaugnay na equation para sa bawat uri ng multiplication bilang sa pamamagitan ng pagbibilang ng multiples

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators
Writes a related equation for each type of multiplication repeated addition array counting by multiples and equal jumps on the number line

Copyright Information

Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

181.11 KB
application/pdf
Windows
4 pages