Gawaing Interbensyon sa ESP

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 April 1st

Description
Ang learning material na ito ay naglalaman ng mga gawaing pang-interbensyon upang mas maayos na maipaliwanag ng guro ang aralin tungkol sa Karahasan sa Paaralan.
Objective
Ito ay naglalayong mapalawig ang pag unawa ng mga mag-aaral sa mabuting pakikipagkapwa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pakikipagkapwa
Educators, Learners
Nahihinuha na ang ang tao ay likas na panlipunang nilalang kayat nakikipagugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektwal panlipunan pangkabuhayan at politikalang birtud ng katarungan justice at pagmamahal charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa ang tunay na indikasyon ng pagmamahal

Copyright Information

Mischell A. Caliste
Yes
Mischell A. Caliste
Use, Copy, Print

Technical Information

317.81 KB
application/pdf