Karahasan sa Paaralang

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 25th

Description
Ito ay banghay-aralin na tumatalakay sa paraan ng pagpapaigting ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa.
Objective
1. Naipapaliwanag na ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa ay kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan.
2. Napaiigting ang pagmamahal ng mag-aaral sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa.
3. Nakapagbibigay ang mag-aaral ng mga angkop na kilos upang maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa loob ng paaralan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Isyu sa Pakikipagkapwa
Educators
Naipaliliwanag na ang pagiwas sa anomang uri ng karahasan sa paaralan at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay may tungkulin ang tao kaugnay sa buhay ang ingatan ang kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib

Copyright Information

Mischell A. Caliste
Yes
Mischell A. Caliste
Use, Copy, Print

Technical Information

667.77 KB
application/pdf