Adyenda

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2022 January 10th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan kung paano masusing maipapakita ang mga bahagi ng adyenda. Ito may kaakibat ding halimbawa ng mga adyenda na magagamit ng mga guro sa pagtalakay sa paksa.
Objective
1. Naipaliliwanag ang halaga ng adyenda sa pagsasagawa ng pulong
2. Nabibigyang halaga ang gamit ng iba't ibang bahagi ng adyenda ng pulong
3. Nakasusulat ng adyenda ng pulong batay sa isang memorandum

Curriculum Information

K to 12
Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating akademik
Educators
Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating akademiko

Copyright Information

MARVIN VALIENTE (Marvin A. Valiente) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Marvin A. Valiente
Use, Copy, Print

Technical Information

472.83 KB
application/pdf