Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa

Learning Material, Modules  |  DOCX


Published on 2019 February 8th

Description
Sa modyul na ito higit na malalaman kung ano ang Soberanya? Paano nakamit ang Soberaniya ng Pilipinas at mga uri nito.
Objective
1. Nabibigyang-konklusyon na ang isang bansang malaya ay may soberanya
2. Naipalilliwanag ang kahalagahan ng panloob nasoberanya ( internal sovereignty ) ng bansa
3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng panlabas na soberanya ( external sovereignty ) ng bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Educators, Learners
Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa

Copyright Information

Lornit P. Elbanbuena
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.32 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Microsoft
11 pages