AP-DLP-6

Learning Material


Published on 2019 January 25th

Description
A lesson exemplar for Araling Panlipunan which is a daily lesson log for grade 6 discussing pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1994)
Objective
Natatalakay ang mga karapatang tinatamasa ng mamamayan ayon sa Saligang batas ng 1987 Code: AP6TDK-IV d-e-5

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga pilipino ng pamamahala sa mga dayuhang mananakop

Copyright Information

FREMA JOY CABRERA (fremscabrera) - City of Ilagan, Region II - Cagayan Valley
Yes
Robelyn M. Binag
use, copy, print,reproduce, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information