CONTEXTUALIZED TEACHER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 3

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 July 17th

Description
Ang mga mag-aaral ay nakapaglalarawan ng pisikal na kapaligiran ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan gamit ang mga batayang impormasyon tungkol sa direksyon, lokasyon, populasyon at paggamit ng mapa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon
Educators, Learners
Nakapagbabasa at nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyon

Copyright Information

sunny doroteo
Yes
sunny doroteo
Use, Copy, Print

Technical Information

871.38 KB
application/pdf