Pagsasalaysay Muli ng Maikling Kuwento na Huling Napakinggan a lesson plan for teachers in Grade 2

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PPTX


Published on 2017 July 6th

Description
This lesson plan is a guide for teachers, on teaching pupils to on how to retell a story using a timeline.
Objective
• Naisasalaysay na muli ang tekstong napakinggan sa pamamagitan ng timeline.
• Natutukoy ang mga mahahalagang detalye hinggil sa teksto
• Nakikiisa sa talakayan

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Educators

Copyright Information

Melanie C. Armodina
Yes
SDO Mandaluyong
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.45 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation