7189 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
1170 Pagkamamamayang Pilipino Natamo, Nawala at Muling Natamo Filipino Learning Material View Download
1169 MISOSA 6: Ang Pamahalaan at ang mga Mamamayan Nito Filipino Learning Material View Download
1168 Gawain ng Pamahalaan: Tugon sa Pangangailangan ng Mamamayan Filipino Learning Material View Download
1165 Sangay ng Pamahalaan: Karamay ng Bayan Filipino Learning Material View Download
1164 MISOSA 6: Bakit Mahalaga ang Pamahalaan? Filipino Learning Material View Download
1163 Uri at Katangian ng Pamahalaan Tagalog Learning Module View Download
1162 Proyekto: Pangalagaan ang mga Likas na Yaman Filipino Learning Module View Download
1161 Tao, Mahalaga ba sa Bansa? Filipino Learning Module View Download
1160 Topograpiya ng Pilipinas: Yaman ng Bansa Anyong Lupa Filipino Learning Material View Download
1159 Topograpiya ng Bansa: Yaman ng Bansa Anyong Tubig Filipino Learning Material View Download
1158 Di-kanais-nais na Paggamit sa Likas na Yaman Filipino Learning Module View Download
1155 Likas na Yaman: Mahalin at Pagyamanin Filipino Learning Module View Download
1154 Likas na Yaman- Gamitin at Pangalagaan Filipino Learning Module View Download
1149 Lokasyong Insular at Bisinal ng Pilipinas Filipino Modules View Download
1147 Magkakapantay Kahit Iba-iba Filipino Learning Material View Download